Kľúčová služba Žilina

Kľúčová služba

Špecializácia na oblasť kľúčovej služby je spomedzi všetkých ponúkaných služieb hlavným pilierom nášho podniku.

V tejto oblasti ponúkame výrobu širokého spektra kľúčov značky SILCA, medzi ktoré patria cylindrické kľúče, dózické kľúče, vŕtané kľúče, schránkové a nábytkové kľúče, autokľúče s imobilizérom, elektronické vchodové kľúče. Taktiež poskytujeme výrobu RFID kariet/čipov, či výmenu batérií v kľúčoch.

Medzi služby, ktoré poskytujeme patrí výroba vložiek, zjednotenie vložiek, predaj vložiek s chráneným profilom, predaj vložiek s vlastným profilom, výroba uzatváracích systémov, či systémov generálneho kľúča, pričom uvedené služby sú poskytované „na počkanie“.

Okrem uvedeného ponúkame v súvislosti s kľúčovou službou svojim zákazníkom na predaj zámky, vložky, mazadlá, zadlabovacie zámky, značenia, popisky, či prívesky na kľúče.

Dostupné v prevádzkach

Služba Žilina - Centrum Žilina - OC Dubeň
cylindrické kľúče
dózické kľúče
fazónkové kľúče
vŕtané kľúče
schránkové a nábytkové kľúče
autokľúče s imobilizérom
elektronické vchodové kľúče
výmena batérii v kľúčoch
RFID karty / čipy
zjednotenie vložiek
predaj vložiek s chráneným profilom
predaj vložiek s vlastným profilom
výroba vložiek
výroba uzatváracích systémov
systém generálneho kľúča
predaj zámkov
predaj vložiek
predaj mazadiel
predaj zadlabávacích zámkov
predaj značeniek na kľúče
predaj popiskov na kľúče
predaj príveskov na kľúče